1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Šī personas datu apstrādes politika nosaka personas datu apstrādes kārtību un pasākumus, lai nodrošinātu vietnes (asinohex.lv) – turpmāk tekstā – vietnes pārzinis – personas datu drošību.

1.1. 1.1.1. Tīmekļa vietnes pārzinis par svarīgāko mērķi un darbības īstenošanas nosacījumu izvirza cilvēka un pilsoņa tiesību un brīvību ievērošanu, apstrādājot personas datus, tostarp privātuma tiesību, personas un ģimenes noslēpuma aizsardzību.

1.2. Šī Tīmekļa vietnes pārziņa personas datu apstrādes politika (turpmāk tekstā – Politika) attiecas uz visu informāciju, ko Tīmekļa vietnes pārzinis var iegūt par tīmekļa vietnes casinohex.lv apmeklētājiem.

2. VISPĀRĪGAS DEFINĪCIJAS, KAS IZMANTOTAS POLITIKĀ

2.1. Automatizēta personas datu apstrāde – personas datu apstrāde, izmantojot programmatūru;

2.2. Personas datu bloķēšana – personas datu apstrādes pagaidu pārtraukšana (izņemot gadījumus, kad apstrāde ir nepieciešama personas datu noskaidrošanai);

2.3. Tīmekļa vietne – grafisko un informatīvo materiālu, kā arī datorprogrammu un datubāzu kopums, kas nodrošina to pieejamību internetā ar tīkla adresi casinohex.lv;

2.4. Personas datu informācijas sistēma – datu bāzēs esošo personas datu kopums, kā arī informācijas tehnoloģijas un tehniskie līdzekļi, kas nodrošina personas datu apstrādi;

2.5. Personas datu anonimizācija – darbības, kuru rezultātā bez papildu informācijas izmantošanas nav iespējams noteikt, kuram konkrētam lietotājam vai citam personas datu subjektam pieder personas dati;

2.6. 2.7. Personas datu apstrāde – jebkura darbība (operācija) vai darbību (operāciju) kopums, ko veic, izmantojot vai neizmantojot datortehniku, kas vērsta uz personas datiem, tostarp personas datu vākšana, reģistrēšana, sistematizēšana, uzkrāšana, glabāšana, precizēšana (atjaunināšana, mainīšana), izgūšana, izmantošana, nosūtīšana (izplatīšana, sniegšana, piekļuve), personalizēšana, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana;

2.7. Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz noteiktu vai definējamu Tīmekļa vietnes lietotāju;

2.8. Lietotājs – jebkurš casinohex.lv tīmekļa vietnes apmeklētājs;

2.9. Personas datu sniegšana – darbības, kuru mērķis ir personas datu izpaušana konkrētai personai vai konkrētam personu lokam;

2.10. Personas datu iznīcināšana – jebkuras darbības, kuru rezultātā personas dati tiek neatgriezeniski iznīcināti ar neiespējamu turpmāku atjaunošanu personas datu informācijas sistēmā un (vai) kuru rezultātā tiek iznīcināti personas datu materiālie nesēji.

2.11. “Sīkdatnes” – neliela datu kopa, kas nosūtīta no tīmekļa vietnes un tiek saglabāta lietotāja datorā. Tīmekļa klients vai tīmekļa pārlūkprogramma nosūta sīkdatnes kā HTTP pieprasījumu tīmekļa serverim katru reizi, kad tiek mēģināts atvērt attiecīgo tīmekļa vietnes lapu.

3. TĪMEKĻA VIETNES ADMINISTRATORAM IR ATĻAUTS APSTRĀDĀT ŠĀDU LIETOTĀJA PERSONISKO INFORMĀCIJU

3.1. Anonimizētu datu par apmeklētājiem (tostarp “sīkdatņu”) vākšana un apstrāde, izmantojot interneta statistikas pakalpojumus, piemēram, Google Analytics un citus;

3.2. Tīmekļa vietnes administrators vāc šādus datus:

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

4.1. Lietotāja personas datu apstrādes mērķis – informēt Lietotāju, nosūtot e-pasta vēstules; nodrošināt Lietotājam piekļuvi tīmekļa vietnes pakalpojumiem, informācijai un/vai materiāliem, ja šāda funkcionalitāte ir īstenota tīmekļa vietnē;

4.2. Tāpat Tīmekļa vietnes administratoram ir tiesības informēt Lietotāju par jauniem produktiem un pakalpojumiem, īpašiem piedāvājumiem un dažādiem pasākumiem. Lietotājs vienmēr var atteikties no paziņojumiem, nosūtot Tīmekļa vietnes administratoram ziņojumu ar norādi “Atteikties no jebkādiem paziņojumiem par jauniem produktiem, pakalpojumiem un īpašiem piedāvājumiem”;

4.3. Anonimizēti Lietotāju dati, kas tiek apkopoti, izmantojot interneta statistikas pakalpojumus, tiek izmantoti, lai apkopotu informāciju par Lietotāju darbībām tīmekļa vietnē un uzlabotu tīmekļa vietnes un tās satura kvalitāti.

5. COOKIES JEB SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

5.1. Sīkdatņu izmantošana ir nepieciešama, lai Lietotāji varētu izmantot tīmekļa vietnes un visas to funkcijas, piemēram, piekļuvi tīmekļa vietnes aizsargātajām sadaļām. Ja Lietotājs vēlas, viņš var bloķēt vai dzēst sīkdatnes, attiecīgi mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, taču Lietotājiem jāņem vērā, ka tas ietekmēs tīmekļa vietņu pareizu darbību.

5.2. Analītiskie “sīkfaili” apkopo informāciju par to, kā Lietotāji izmanto tīmekļa vietnes. Tās ļauj tīmekļa vietņu administratoram saņemt informāciju par to, kas tīmekļa vietnēs interesē Lietotājus, un veikt attiecīgus tīmekļa vietņu uzlabojumus. Piemēram, sīkdatnes parāda Tīmekļa vietņu administratoram, kuras tīmekļa vietņu lapas tiek apmeklētas visbiežāk, palīdz noteikt grūtības, ar kurām nākas saskarties, lietojot tīmekļa vietnes, un novērtēt mārketinga rezultātus. Pateicoties tam, tīmekļa vietnes administratoram ir iespēja noskaidrot tīmekļa vietnes izmantošanas tendences kopumā.

5.3. Lietotāji var pielāgot sīkdatņu izmantošanu, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus. Ja Lietotājs nolemj atspējot sīkdatnes, viņš joprojām varēs izmantot tīmekļa vietnes, tomēr dažas tīmekļa vietņu sadaļas un funkcijas nedarbosies. Visas pārlūkprogrammas ir atšķirīgas. Lai saprastu, kā atspējot sīkfailus savā pārlūkprogrammā, lūdzu, skatiet palīdzības izvēlni.

6. PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKIE IEMESLI

6.1. Tīmekļa vietnes administrators apstrādā Lietotāja personas datus tikai tad, ja tos aizpildījis un/vai nosūtījis Lietotājs pēc saviem ieskatiem, izmantojot īpašas veidlapas, kas atrodas tīmekļa vietnē. Aizpildot attiecīgās veidlapas un/vai nosūtot savus personas datus Tīmekļa vietnes administratoram, Lietotājs izsaka savu piekrišanu šai politikai;

6.2. Tīmekļa vietnes administrators apstrādā anonimizētus Lietotāja datus, ja tas ir atļauts Lietotāja pārlūkprogrammas iestatījumos (ir atļauta sīkdatņu saglabāšana un JavaScript tehnoloģijas izmantošana).

7. PERSONAS DATU VĀKŠANAS, GLABĀŠANAS, PĀRSŪTĪŠANAS UN CITU PERSONAS DATU APSTRĀDES VEIDU SISTĒMA

7.1. Tīmekļa vietnes pārziņa apstrādāto personas datu drošība tiek nodrošināta, īstenojot juridiskus, organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nepieciešami, lai pilnībā atbilstu spēkā esošajām tiesību aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā;

7.2. Tīmekļa vietnes pārzinis nodrošina personas datu drošību un veic visus iespējamos pasākumus, lai novērstu nepiederošu personu piekļuvi personas datiem;

7.3. Lietotāja personas dati nekādos apstākļos netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to pieprasa spēkā esošie tiesību akti;

7.4. Ja tiek konstatētas neprecizitātes personas datos, Lietotājs var tos atjaunināt, nosūtot paziņojumu Tīmekļa vietnes administratoram;

7.5. Personas datu apstrādes termiņš ir neierobežots. 7.6. Lietotājs jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot paziņojumu Tīmekļa vietnes administratoram ar atzīmi “Piekrišanas atsaukšana personas datu apstrādei”;

7.6. Tīmekļa vietnes administrators veic šādus pasākumus, lai nodrošinātu Lietotāja personas datu drošību:

7.7. Tā kā nav pilnīgi drošu veidu, kā aizsargāt informāciju elektroniskās uzglabāšanas, apstrādes un pārsūtīšanas procesā, Tīmekļa vietnes administrators nesniedz pilnīgu garantiju par tās drošību, neskatoties uz visām uzņēmuma veiktajām darbībām.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

8.1. Lietotājs var saņemt jebkādus paskaidrojumus par savu personas datu apstrādi, sazinoties ar Tīmekļa vietnes administratoru, izmantojot tīmekļa vietnē esošo kontaktformu;

8.2. Šajā dokumentā tiks atspoguļotas visas izmaiņas personas datu apstrādes politikā. Šī politika ir spēkā neierobežotu laiku, līdz tā tiek aizstāta ar jaunu versiju;

8.3. Tīmekļa vietnes administrators var atjaunināt privātuma politiku, lai atspoguļotu izmaiņas datu apstrādes politikā. Ja privātuma noteikumos kopumā un jo īpaši Lietotāja personas datu izmantošanas politikā tiek veiktas būtiskas izmaiņas, Tīmekļa vietnes administratoram ir pienākums par to paziņot tīmekļa vietnes aktuālajā lapā.

8.4. Lietotājam laiku pa laikam jāpārskata šī lapa, lai iegūtu jaunāko informāciju par privātuma politiku;

8.5. Jebkuras izmaiņas privātuma politikā stājas spēkā no brīža, kad tās tiek publicētas tīmekļa vietnē;

8.6. Juridisks spēks ir tikai šīs Politikas latviešu valodas versijai, savukārt tulkojumi citās valodās tiek sniegti tikai informatīvos nolūkos.

parādīt vairāk